Questions, discussions points

 • What is your hobby?play footbal
 • How long have you had a hobby?
  by the age of six

 

 • Why did you start your hobby?
I don't know
 • Can you make money from doing your hobby?
 • yes
 • Is your hobby safe or dangerous?
 • yes
 • Why do people need hobbies?
 • I dont know
 • How much time can one spend on his/her hobby?
  1 century
 • Do you spend money on your hobby?no
 • Does your hobby influence your choice of friends?no
 • Can a hobby be dangerous?
 • basketball
 • football
 • Which hobbies are the cheapest?teniss
 • Which hobbies cost nothing at all?
  put together a bag collection
 • Which hobbies are the most popular in your country?football
 • Are there any hobbies you would like to try?no
 • Are there any dangerous hobbies?yes
 • Are there any hobbies you can do in other countries, but not your own?I dont know
 • Which hobbies do you think are the most difficult?printers

Մայիսյան ամենամյա հավաք
Ելք ստուգատես

Մասնակիցներ` Հյուսիսային դպրոց-պարտեզի 5-րդ դասարանների սովորողներ

Ժամանակահատվածը` մայիսի 10-25

Ուսումնական ճամփորդությունները կրթական ծրագրի բաղկացուցիչներն  են: Դրանք որոշված են առարկայական ծրագրով կամ ուսումնական նախագծով և ինքնուրույն ուսումնական նախագիծ կամ ուսումնական արտագնա պարապմունք են։

Նպատակը`

Սովորողների ստեղծագործական, հայրենագիտական, աշխարհագրական, ճամփորդական գիտելիքների զարգացման, հայրենիքի տեսարժան վայրերի ու բարձունքերի բացահայտման, ճամփորդական հմտությունների ձեռքբերման ամփոփում։
Եռօրյա ճամբարների (Արատես, Վաղաշեն, գյուղական), երկօրյան, մեկօրյա ուսումնահայրենագիտական ճամփորդությունների ամփոփում։
Երևանյան թափառումներ, թանգարան, ցուցահանդես, թատրոն, մշակութային որևէ վայր կարճատև այցելությունների ամփոփումը

Ընթացք՝

Ելքի ստւգատես

Պատումի տեսքով ներկայացրու քո ուսումնահայրենագիտական ճամփորդությունները։

 • Ի՞նչ ճամփորդությունների ես մասնակցել։Գյումրի
 • Ի՞նչ են տվել ուսումնահայրենագիտական ճամփորդություններ։հետաքրքրություն
 • Ո՞ր ճամփորդույթունն է առավել տպավորվել։Գյումրի
 • Որևէ եռօրյա ճամբարի մասնակցել ե՞ս, ներկայացրու։ոչ

Աշխատանքի ընթացքը

 • Ներկայացնել բլոգ

Իմ բլոգը ես շատ սիրուն և հետաքրքիր է:Ես իմ բլոգը ինձ շատ է դուր գալի իմ մոտ շատ նյութեր կան ամեն նյութեր կանա շատը մայրենին է:Իմ մոտ շատ կարգեր:

 • Գրել բլոգի հրապարակված առաջին նյութի ամսաթիվը, վերնագիրը և հղումը դնել վերնագրի վրա:

Իմ մասին

 

 • Գրել, թե բլոգը ինչ բաժիններ ունի, որն է դրանցից ամենաքիչն օգտագործում և ինչո՞ւ:
 • ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ:Որովհետև Ֆիզկուտուրան առանձին բաժին չունի բլոգում

 

 • Ներկայացրու որևէ մեկի բլոգը, որը շատ ես հավանում և գրիր, թե ինչո՞ւ ես հավանում:

https://mariaterstepanyan.edublogs.org/  

Որովհետև Մարիան իր բլոգը վարում է շատ  պարտաճանաչ և միշտ հետաքրքիր:

 • Գրիր քո, ինչպես նաև ծնողներից որևէ մեկի վերաբերմունքը քո բլոգի և բլոգային ուսուցման վերաբերյալ:Մայրիկս միշտ հետեվում է իմ բլոգին և ունի դրական կարծիք;

Իմ սիրելի կենդանին

Իմ սիրելի կենդանին դա Պանդան  է: Նրանք շատ են սիրում բամբուկ և գազար են ուտում և նրանք չեն կծում և շատ ալարկոտ են  բայց հաց ուտելու համար ամեն անգամ պատրաստ են և նրանք մարտկանց ուշադրություն չեն դարցոնւմ:

Երկրագունդն ունի տարբեր ոլորտներ` ջրոլորտ, քարոլորտ, մթնո­լորտ, կենսոլորտ: Ջրոլորտը Համաշխարհային օվկիանոսն է՝ լճերով, գետերով և այլ ջրավազաններով: Նա գրավում է երկրագնդի մակերևույթի մեծ մասը: Քարոլորտը բարդ կազմ ունեցող պինդ ոլորտ է, ո­րում գերակշռում են այն քիմիական տարրերը, որոնք առաջացնում են հանքային ապարներ, կավ և ավազ:

Մթնոլորտը կազմված է տարբեր նյու­թերի գազերից: Այս ոլորտները փոխազդում են միմյանց հետ: Ջրահոսքերով տեղափոխվում են, օրինակ, ապարների բեկորները: Ջուրը  գոլորշիա­նալով, անցնում է մթնոլորտ: Մթնոլորտային ճնշման հաշվին օդը լուծվում է ջրում, անցնում է նաև քարոլորտի վերին շերտերը: Այս ոլորտների հետ անմիջականորեն կապված է կենդանի օրգանիզմներով բնակեցված կենսոլորտը: Սա ընդգրկում է երկրագնդի արդեն նշված ոլորտները: Բոլոր այս ոլորտները միասին փոխազդելով կազմում են բնությունը:

Բնությունն ամբողջական է: Եթե իրարից անջատենք ջուրը, հանքա­յին ապարները, կավը և ավազը, կամ էլ՝ օդը, ապա չենք ունենա այն, ինչ կոչվում է բնություն: Բնության այս բաղադրիչները փոխադարձ կապի մեջ են, որին մասնակից են նաև կենդանի օրգանիզմները: Բնությունը կենդա­նի օրգանիզմների բնակության վայր է: Բայց նա նաև կենդանի օրգանիզմ­ների կենսագործունեության արդյունք է:

Առաջնայինը երկրագնդի ոլորտների այդ փոխադարձ կապում Արեգակն է, որը տալիս է էներգիա: Դա շատ կարևոր է երկրագնդի կայու­նության համար:

Երկրագնդի ոլորտները փոխազդում են միմյանց հետ՝ իրականացնե­լով նաև, ինչպես գիտեք, տարբեր նյութերի շրջապտույտը: Այդ նյութերը, օրինակ՝ ջուրը կամ ածխաթթու գազը, անցնում են մի ոլորտից մյուսը, մտնում կենդանի օրգանիզմներ, փոփոխվում և նորից անցնում արտաքին ոլորտ: Հետաքրքիր է այն, որ կենդանի օրգանիզմներում հանդիպում են գրեթե բոլոր քիմիական տարրերը, որոնք կան անկենդան մարմիններում:

Բնությունը մեր «տունն» է: Դա հրաշք է: Բնությունը պետք է պահպա­նել և պաշտպանել:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է բնությունը:

Բնությունը կենդա­նի օրգանիզմների բնակության վայր է: Բայց նա նաև կենդանի օրգանիզմ­ների կենսագործունեության արդյունք է:

2.Ի՞նչ դեր ունի Արեգակը երկրագնդի ոլորտների փոխադարձ կա­պում:

Առաջնայինը երկրագնդի ոլորտների այդ փոխադարձ կապում Արեգակն է, որը տալիս է էներգիա: Դա շատ կարևոր է երկրագնդի կայու­նության համար:

3.Կարո՞ղ եք բերել երկրագնդի ոլորտների փոխադարձ կապի օրինակ:

Երկրագնդի ոլորտները փոխազդում են միմյանց հետ՝ իրականացնե­լով նաև, ինչպես գիտեք, տարբեր նյութերի շրջապտույտը: Այդ նյութերը, օրինակ՝ ջուրը կամ ածխաթթու գազը, անցնում են մի ոլորտից մյուսը, մտնում կենդանի օրգանիզմներ, փոփոխվում և նորից անցնում արտաքին ոլորտ:

 • Ո՞րն է քո սիրելի վայրը կրթահամալիրում:Առտասամանը
 • Ո՞վ է դպրոցի քո ամենալավ ընկերուհին, ընկերը, ուսուցիչը, որ միշտ քեզ օգնել է:ընկերը
 • Ո՞րն էր այս տարվա ամենասիրելի նախագիծը։ Պատմիր այդ նախագծի մասին: Կցիր նաև հղումը։ Եզոպոսի մասին/
 • Ի՞նչ  գրքեր ես կարդացել այս ուսումնական տարվա ընթացքում։ծիտը
 • Ո՞րն է այս տարվա քո սովորած ամենասիրելի բանաստեղծությունը:Իմ անուշ Հայաստան
 • Ո՞րն էր այս տարվա քո սիրելի առարկան և ինչո՞ւ։այիր կինը և որդին շատ հեթաքրկիր
 • Ո՞ր օտար  լեզվին ես ավելի լավ տիրապետում ։ՄԱՅՐԵՆԻ
 • Որո՞նք են բլոգում տեղադրած քո հաջող նյութերը:ՎԱՃԱՌԱԿԱՆԻ ԽԻԽՃԸ
 • Ի՞նչ ճամփորդությունների ես մասնակցել այս տարվա ընթացքում։Գյումիր
 • Ո՞րն է այս տարվա ամենասիրած օրը։Ուրբաթ օրվա համերգերեք
 • Ո՞րն է այս տարվա չսիրած կամ անհաջող օրը։երեքշափթի օրը
 • Ո՞րն է քո ամենահետաքրքիր նյութը բլոգում, ինչո՞ւ։ Կցիր նաև նյութի հղումը։ Հնարագետ ջոլհակը ‎
 • Ո՞րն է քո ամենաանհետաքրքիր նյութը բլոգում, ինչո՞ւ։ Կցիր նաև նյութի հղումը։գարնան-հեքիաթ/ ‎
 • Ի՞նչ կանես  6-րդ դասարանում, որ չես արել 5-րդ դասարանում:դաշտ
 • Միջին դպրոց գնալուց հետո ամենաշատը ի՞նչ կամ ո՞ւմ կհիշես Արևելյան/Հյուսիսային դպրոցից։դասատուներին
 • Քո կարծիքով ի՞նչ է սպասվում քեզ Միջին դպրոցում:ջղայն դասատուներ
 • Քո կարծիքով ի՞նչ կա Միջին դպրոցում, որ չկա Արևելյան/Հյուսիսային դպրոցում։12 դասրան
 • Ուրա՞խ ես, որ տեղափոխվելու ես Միջին դպրոց: Ինչո՞ւ:այո այնդեղ շատ լավ է
 • Ինչո՞ւ ես գալիս դպրոց:Որ սովորենք
 • Ի՞նչ հարց կավելացնեիր այստեղ:ինչ կանեիր մայր դպրոցում

Քո ցանկությամբ ընտրի՛ր Ղ․ Աղայան փաթեթից  որևէ ստեղծագործություն (հեքիաթները,պատմվածքները, զրույցները,  բանաստեղծությունները) և կարդա՛, բլոգումդ վերլուծի՛ր, դասարանում պատմի՛ր, հիմնավորի՛ր ընտրությունդ։

Կատարի՛ր առաջադրանքները

217. Տրված գոյականներին ածանցներ ավելացրո՛ւ, որ ածականներ դառնան:

Սիրտ-սրտային, վախ-վախկոտ, քար-քարոտ, մայր-մայրական, երկինք-երկրնային, արև-արևոտ, փայտ-փայտե, լեռ(ն)-լեռնային, փողոց-փողոցային, երկաթ-երկաթյա, օդ-օդային, ծաղիկ-ծաղկային, եղբայր-եղբայրական, ոսկի-ոսկյա, արծաթ-արծաթյա, ծով-ծովային, Ամերիկա-ամերկիկական, Ֆրանսիա-ֆրանսիական, Գերմանիա-գերմանիական:

224. Տրված խմբերի բառերի տարբերությունը բացատրի՛ր: Ինչո՞ւ են դրանք անվանում ածականի համեմատության աստիճաններ:

Ա. Քաղցր, աղի, կծու, դառը, մեծ, երկար, բարձր: Բ. Ավելի քաղցր, ավելի աղի, ավելի կծու, ավելի դառը, ավելի մեծ, ավելի երկար, ավելի բարձր: Գ. Ամենից քաղցր, ամենից աղի, ամենից կծու, ամենից դառը, ամենից մեծ, ամենից երկար, ամենից բարձր:

225. Տրված բառերի (գերադրական աստիճանի ածականների) հոմանիշ ձևերը գրի՛ր:

Օրինակ՝

ամենից լավ — ամենալավ, լավագույն ամենամեծ — ամենից մեծ, մեծագույն փոքրագույն- ամենափոքր, ամենից փոքր

Ամենավատ-ամենից վատ, գեղեցկագույն-ամենա գեղեցկագույն , բարձրագույն-ամենա բարձրագույն, ամենաազնիվ-ամենից ազնիվ, ամենից հզոր- ամենա հզոր, ամենից ահեղ-ամենա ահեղ, համեստագույն-ամենա համեստագույն, ամենահին-ամենից հին, ամենից ծանր-ամենա ծանր, ամենալուրջ-ամենից լուրջ, ամենից խոշոր-ամենա խոշոր:

228. Տրված բառակապակցություններից ամեն մեկի իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով: Ի՞նչ է ցույց տալիս -սուն ածանցը:

Երեք տասնյակ-երեսուն, չորս տասնյակ-քառասուն, հինգ տասնյակ-հիցուն, վեց տասնյակ-վաթսուն, յոթ տասնյակ-յոթանասուն, ութ տասնյակ-ութսուն, ինը տասնյակ-ինսուն:

229. Զննի՛ր տրված բառաշարքերը և փորձի՛ր պարզել, թե բաղադրյալ թվականներից որո՞նք կից (միասին) գրություն ունեն, և որո՞նք՝ հարադիր (աոանձին):

Ա. Տասնյոթ, քսաներեք, երեսունմեկ, քառասունվեց, հիսունչորս, վաթսունինը, յոթանասունհինգ, ութսուներկու, իննսունինը: Բ. Հարյուր մեկ, երկու հարյուր քսանվեց, հինգ հազար վեց հարյուր երեսունյոթ, չորս միլիարդ ինը միլիոն յոթ հարյուր հազար վեց հարյուր յոթանասունյոթ և այլն:

մինչև հարյուրը թվերը գրվում են միասին,

հարյուրից հետո առանձին:

230. Տրված թվականները գրի՛ր բառերով:

65, 48, 107, 93, 6087, 4321, 786

վացունհինգ,քառասունութ,հարյուր յոթ ինսուներեք,վեց հազար ութսունյոթ,չորս հազար երեքարուր քսանմեկ,յոթ հարյուր  ութսունվեց

Կատարի՛ր առաջադրանքները․

 1. Զննի՛ր տրված բառաշարքերը և փորձի՛ր պարզել, թե նշված թվականներից որո՞նք կից (միասին) գրություն ունեն, և որո՞նք՝ հարադիր (աոանձին):

Ա. Տասնյոթ, քսաներեք, երեսունմեկ, քառասունվեց, հիսունչորս, վաթսունինը, յոթանասունհինգ, ութսուներկու, իննսունինը:

Բ. Հարյուր մեկ, երկու հարյուր քսանվեց, հինգ հազար վեց հարյուր երեսունյոթ, չորս միլիարդ ինը միլիոն յոթ հարյուր հազար վեց հարյուր յոթանասունյոթ և այլն:

2․ Տրված թվականները գրի՛ր բառերով:

65, 48, 107, 93, 6087, 4321, 786

վաթսունհինգ,քառասունութ,հարյուր յոթ ,ինսուներեք, վեց  հազար ութսունյոթ,չորս հազար քսանմեկ,յոթհարյուրութսուն վեց

3. Պարզի՛ր, թե ինչպե՞ս է գրվում ինը:

— Ինն անգամ վաթսո՞ւն,- կրկնեց նա:

Ինը տարի է՝ ընկերություն ենք անում:

Ինը քսանից տասնմեկով է փոքր:

Երկուսին գումարած ութ՝ ինը կլինի՞:

Ինն ես ասում, բայց երկուսին գումարած ութ՝ տասը կլինի:

Ինն ինչի՞ց է մեծ:

Իննսուն տարի՞ է տևել այդ պատերազմը, թե՞ հարյուր:

Տատս իննսունմեկ տարեկան է:

4. Գրի՛ր, թե ինչ պարզեցիր ինն

ի գրության մասին։Ձայնաորից առաջ գրվում է ինն,բաղաձայնից առաջ գրվում է ինը

Skip to toolbar