2․ Երեք թվերի գումարը 5418 է։ Առաջին թիվը 333-ով մեծ է երրորդից։ Երկրորդ թիվը 444-ով փոքր է երրորդից։ Որո՞նք են այդ թվերը։

լուծում.5418-444=4974-333=4641

Պատ    1.4641  2.444  3.333

2.2. Образуйте форму множественного числа существительных (один – много).
Пример: принц – принцы.

цветок –цтветкы
лепесток –лепесткы
трава –травы
вечер –вечери
глаз –глаза
росток –растки
бутон –бутоны
краска –краски
день –дны
тигр –тигры
планета –планеты

Маленький принц

2. ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

2.1. Ответьте на вопросы:

 1. Почему роза так долго не решалась показать себя миру?Потому что  ее этот мир не понравилось.
 2. Как Маленький принц заботился о розе?Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой.
 3. Чего боялась роза? Как Маленький принц решил её проблему? Роза боялась сквозняков и тигров
 4. В чём сложность характера прекрасной розы? Роза была не скромная,и боялось всему.
 5. Почему принц чувствовал себя несчастным, несмотря на то, что полюбил розу?
 6. Что, по мнению принца, нужно делать вместо того, чтобы слушать цветы? Надо смотреть их ,и дишать арамат.

2.2. Найдите в тексте существительные мужского (он мой), женского (она моя) и среднего (оно моё) рода (от 5 до 10) и выпишите их в таблицу:

он мой она моя оно моё
цветок планета зерно
характер трава чудо
принц красавица близко
тигр стена холодно
аромат планета скоро
мир ширма утро

 

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

2.Հարցեր և առաջադրանք

 1. Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը.

Մշուշների շղարշի տակ

          Ամպը լեզուն կուլ է տվել

          Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել

Որ  դրսում մառախուղ է ու ամպերը պատված են մշուշով:

 1. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:

  Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

  Հնար չունի որոտալու:

 2. Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:                                                                                          Խաշամ – ծառերից  թափվված    աշնան  տերև                   շղարշ- ամպի նուրբ զանգված օդի մեջ ,                      հնար-միջոց, ճար              որոտալու-գոռալ
 3. Կարդալիս՝

ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում-սպիտակ և դեղին

բ)  ի՞նչ ձայներ ես լսում:ն կա:Քամու ձայն և տերևների խշխշոց:

Հարավային Ամերիկայում, որ ձևով նման է եռանկյան, ընդամենը 12 անկախ երկիր կա, նաև  Գվիանան, որը պատկանում է Ֆրանսիային:

Հարավային Ամերիկայում կան անապատներ, բարձրաբերձ լեռներ, իսկ Վենասուելայում` Հուրոն գետի վրա գտնվում է աշխարհի ամենաբարձր ջրվեժը` Անխել, որն  ւնի 1054 մետր բարձրություն: Մայրցամաքի ամենամեծ պետությունը Բրազիլիան է։ Հարավային Ամերիկայի ամենաբարձր լեռը Ակոնկագուան է, 6959 մետր բարձրությամբ, որը գտնվում է Արգենտինայում: Արգենտինայում է գտնվում նաև մայրցամաքի ամենամեծ անապատը՝ Պատագոնիան։ Ամենաերկար գետը Ամազոնն  է, որը հիմնականում հոսում է Բրազիլիայի տարածքով, ընդհանուր երկարությունը կազմում է 6440 կիլոմետր։  Ամազոնում են գտնվում պիրանյա ձկները և հսկա  կոկորդիլոսները։

Բազմանիշ թվի բաժանում եռանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

 

 

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

Օրինակ՝ 37265:257=145

Սյունակաձև

    3 7 2 6 5 2 5 7      
      2 5 7     1 4 5      
    1 1 5 6            
      1 0 2 8              
      1 2 8 5            
        1 2 8 5            
              0            
                           

 

Ստուգում՝

        x 1 4 5          
          2 5 7          
      + 1 0 1 5          
        7 2 5            
      2 9 0              
      3 7 2 6 5          
                         
                         

 

20374:122=

Սյունակաձև

 

    2 0 3 7 4 1 2 2      
      8 1 7     1 6 7      
    7 3 2              
      8 5 4                
    8 5 4                
        0                  
                         
                           

 

Ստուգում՝

        x 1 6 7          
          1 2 2          
      +   3 3 4          
          1 6 7          
        2 0 3 7 4        
                       
                         
                         

 

1960:140=

Սյունակաձև

      1 9 6 0 1 4 0      
        5 6 0 1 4        
      5 6 0              
          0                
                         
                           
                           
                           

Ստուգում՝

        x 1 4 0          
            1 4          
      +   5 6 0          
            4 0          
          1 9 6 0        
                         
                         
                         

 

17025:681=

Սյունակաձև

    1 7 0 2 5  6 8 1      
      3 4 0 5 2        
    3 4 0 5              
          0                
                         
                           
                           
                           

 

Ստուգում՝

        x 6 8 1          
            2          
      + 1 3 6 2          
                         
                       
                         
                         
                         

27861:251=

Սյունակաձև

    2 7 8 6 1 2 5 1      
      2 7 6     1 1 1      
    2 5 1              
      2 5 1                
      0                
                           
                         
                           

 

Ստուգում՝

        x 2 5 1          
          1 1 1          
      +   2 5 1          
        2 5 1            
      2 5 1              
      2 7 8 6 1          
                         
                         

 1. Գրի՛ր քամի, բոց, ոսկեզօծ բառերի հոմանիշները:                Քամի – փոթորիկ, բոց- կրակ ոսկեզօծ – ոսկի
 2. Գրի՛ր մեծահարուստ, տեր, ծով  բառերի հականիշները:    մեծահարուստ – աղքատ, տեր – ծառա, ծով – ցամաք
 3. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը և գրի՛ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Ոսկեզօծվել –11 հնչյուն, 10 տառ

տերև – 5 հնչյուն, 4 տառ,

ոսկի – 5 հնչյուն, 4 տառ,

ծով – 3 հնչյուն, 3 տառ,  

բոց – 3 հնչյուն, 3 տառ

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում:

Քամին է այս ծով գանձերի տերը,

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ:

Sue’s Family

Hi! My name’s Sue and I’m Australian. I’m married with four children. I have two daughters and two sons. Ann is twelve years old and Jill is six. Bill is ten years old and Craig is two. My husband’s name is Jeff and he’s English.

Exercise 1

Use one word answers for the following questions.

 1. How many children does Sue have ?   Sue have four children.
 2. What’s ue’s nationality? Australian
 3. How many girls does she have?  Two daughters
 4. How old is Jill? Jill is six
 5. How many boys does Sue have? Two  boys
 6. How old is Bill?Bill is ten
 7. How old is Craig?Craig is two
 8. What is Sue’s husband’s name?Jeff

 

 

 

My Family

bedrooms works are looks flowers
manager large lives married at

My family lives in Melbourne. There  are six people in my family. My mother and father live in a  large house. The house has four  bedrooms and a big backyard. There are  flowers in the front yard. My older brother, Alan, is   married  with two children. My younger brother, Bill, and my sister, Sue, live   at home. My father  works in an office in Belmore. He is a  manage My mother works at home and  looks after the house.

I am very lucky to have a wonderful family.

.                                                                                                                                                                                                      .

Սյունակաձև

                         
    1 5 3 3            
      1 5 5 1          
        3              
          3              
          0              
                         
                         

 

Ստուգում՝

                         
      x 5 1              
          3              
      1 5 3              
                         
                         
                         
                         

 

 

 

 

196:7=

Սյունակաձև

        1 9 6 7          
          1 4          
        5 6              
          5 6              
            0            
                           
                           

 

Ստուգում

                         
      x                  
                       
                         
                         
                         
                         

 

168:3=

Սյունակաձև

  1 6 8 3        
    1 5          
  1 8        
    1 8            
      0          
                   
                   

 

Ստուգում

 

                         
  5 6 X 3 = 1 6 8        
                       
                         
                         
                         
                         

 

192:4=

Սյունակաձև

  1 9 2 4        
    1 6 4 8      
  3            
    3 2            
    3 2          
      8            
                   

 

Ստուգում

                         
  4 8 X 2 4 = 1 9 2      
                       
                         
                         
                         
                         

 

835։5=

Սյունակաձև

  8 3 5 5            
    5   1 6 7        
  3                  
    3 3                
    3 0              
    3 6                
        3 5            
        3 5            
      0                

 

 

Ստուգում

                         
1 6 7 x 5 = 8 3 5        
                       
                         
                         
                         
                         

 

228:6=

Սյունակաձև

  2 2 8 6        
    1 8 3 7      
  4 8            
    4 8            
      0          
                   
                   

 

 

 

Ստուգում

                         
  3 7 X 6 = 2 2 8